04 септембар 2012

Радна група CERP-а за питања Светског поштанског савеза

Мајнц, Немачка