ОператориПоштански оператор је домаће или страно лице које је непосредни давалац поштанских услуга.

Јавни поштански оператор је давалац поштанских услуга са обавезом пружања универзалне поштанске услуге и ексклузивним правом на обављање резервисаних услуга (ЈП "Пошта Србије", под новим именом послује од 25.11.2013).

Лиценца је дозвола којом се одобрава обављање универзалне поштанске услуге.

Одобрење је дозвола којом се одобрава обављање нерезервисаних поштанских услуга.